Vuosikokous 2016

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Kuopiossa 18.6.2016 Hotelli Iso-Valkeisella. Paikalla oli kahdeksan (8) jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin 13 § :n määräämät asiat.

Pitkään vireillä ollut varsinaisen sukukirjan aikaansaaminen ja sen tiimoilta oleva hanke päätettiin laittaa jäihin toistaiseksi. Se todetiin olevan liian vaativa hanke resurssien, aineiston ja kustannusten suhteen. Asia voidaan ottaa uudelleen esille siinä vaiheessa, jos hankkeelle löytyy aktiivinen porukka ja rahoitus.

Esitettiin, että perinnetietoa suvusta ja sen vaiheista koottaisiin johonkin muuhun muotoon, kuin varsinaiseen kirjaan. Esimerkiksi kertomuksellinen kuvakirja valokuvineen ja tarinoineen. Kysytään vuosikouksen mielipidettä ja innostusta asiaan.

Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Pekka Kervola ilmoitti keväällä 2016 halukkuutensa luopua puheenjohtajan tehtävästä. Emme saaneet hallituksen- eikä vuosikokouksen tiimoilta valittua vielä uutta puheenjohtajaa. Vuosikokous 2016 päätti, että Pekka jatkaa toistaiseksi.

Sukupuihin perustuvaa tutkimusmonistetta julkaistaan ja tilataan tarpeen mukaan.

Kokouksessa myös ehdotettiin yhdistyksen alkuperäisten sääntöjen päivittämistä ja muuttamista ajantasalle.